Akad Qardh adalah akad pemberian pinjaman tanpa bunga kepada peminjam (muqtaridh) yang memerlukan, di mana peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama.