Yang membedakan antara PayLater Konven dengan syariah adalah, dalam PayLater   syariah tidak terdapat bunga melainkan atas penggunaan jasa di aplikasi PayLater Ammana Syariah dalam bentuk Ijarah.