Setiap per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan setelah pendanaan tersebut dicairkan sampai masa jatuh tempo selesai atau di akhir masa pendanaan