Ya. Perjanjian pinjaman antara pendana dan penerima dana akan disahkan melalui persetujuan di antara kedua belah pihak secara elektronik dan mengikat secara hukum.